Sheltersuit #ikgeefjewarmte campagne is geslaagd!

Trots op het resultaat

Het zal niemand ontgaan zijn: sinds oktober voeren wij campagne, met als doel zoveel mogelijk Sheltersuits te produceren én uit te delen. We zijn beretrots op het behaalde resultaat van 1500 Sheltersuits!

Niet alleen hebben wij dit jaar veel warmte kunnen geven, maar zeker ook veel warmte mogen ontvangen. Onze inspanningen waren enorm. Zo is oprichter Bas, door het land gecrost om alle MBO-studenten te inspireren en te motiveren voor de productie. Om daarna nog eens duizenden kilometers af te leggen, zodat hij samen met de lokale hulpverleners Sheltersuits kon uitdelen aan de vluchtelingen in Europa.

Sarajevo en Samos: De hulp was hard nodig

De Sheltersuit werd met een grote glimlach ontvangen in Sarajevo en op Samos. De omstandigheden waaronder de mensen verbleven waren zwaar en inhumaan. Hulporganisaties luidden daarom de noodklok, in de wintermaanden hadden ze te weinig capaciteit om iedereen onderdak en bescherming te bieden. Vluchtelingen verbleven daarom noodgedwongen in tenten, buiten de vluchtelingenkampen of in onverwarmde leegstaande gebouwen in de stad. Samen hebben we maar liefst 1500 Sheltersuits (650 in Sarajevo en 850 in Samos) kunnen uitdelen aan de mensen in de vluchtelingenkampen. 


Danzij jullie donaties hebben wij 8 statushouders een contractverlenging kunnen aanbieden en hier zijn wij reuze trots op! Samen met onze vrijwilligers, stagiaires en werknemers in ons sociale naaiatelier, hebben we keihard gewerkt om zoveel mogelijk Sheltersuits af te krijgen.

Mede dankzij MBO-studenten

We hoefden niet ál het werk zelf te doen. Maar liefst 11 ROC’s in heel Nederland hebben hun steentje bijgedragen met de productie van tassen voor de Sheltersuits. Tijdens de ‘naaidagen’ hebben de studenten zich van hun beste kant laten zien en zijn wij uiteindelijk met 3000 Sheltersuit tassen weer naar Enschede gegaan. Het enthousiasme spatte van de studenten af!

Sheltersuit atelier

Ook voelden wij ons enorm gesterkt door de inzet van onze lokale media Tubantia. Door hen hebben zo’n 5000 mensen oude slaapzakken ingeleverd bij ons atelier en hebben wij geen tekort gehad aan materiaal. De kringloopwinkels verzamelden massaal slaapzakken voor ons. Geweldige actie met een overweldigend resultaat. En nog steeds komen er slaapzakken binnen! Alle slaapzakken zijn van harte welkom!

Uitdelen Sheltersuits

De lokale hulporganisaties Aidbrigade, Movement On The Ground,en Refugees4Refugees in Sarajevo en op Samos hebben ook het onmogelijke voor ons mogelijk gemaakt. Waar het voor ons simpelweg niet mogelijk of te gevaarlijk was, kwamen zij ons te hulp. Geweldig hoe zij zich als partner voor onze distributie hebben willen inzetten!

Wat ligt er nog in het verschiet?

Wij hebben als organisatie gezien hoe groot de behoefte aan Sheltersuits is. Dat geeft ons een dubbel gevoel; enerzijds zijn wij blij dat wij mensen warm kunnen houden, anderzijds toont het de urgentie van ons bestaan en de omvang van het probleem.

Wij hebben in een zeer korte tijd veel geleerd en georganiseerd. Daarom ligt de focus voor de komende tijd verder op het vlak van professionalisering en gecontroleerde groei. Wij willen ons blijven inzetten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Wij zien hoe goed het voor de mensen is en hoe waardevol deze mensen zijn voor onze organisatie. Daarom willen wij de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen verder vergroten en een vaste plek in de samenleving blijven vervullen.

Onze focus zullen wij ook leggen op het helpen van daklozen binnen Europa. Wij zijn momenteel hard bezig om de behoefte van deze groep in kaart te brengen en onze organisatie daar verder op in te richten. Wij verwachten daarom ook te zullen groeien.

Bedankt aan alle sponsoren

Wij zijn dik tevreden met het bereikte resultaat van de campagne ‘ik geef je warmte’. Met de inzet van zoveel partijen en mensen kan je veel bereiken! Van donaties van kerken tot basisscholen, business clubs, bedrijven en studenten. Daar krijgen wij het nu warm van! Ook zijn wij speciale dank verschuldigd aan TenCate, die ons al sinds de oprichting van Sheltersuit door dik en dun heeft gesteund met het waanzinnig mooie materiaal dat zij produceren en doneren aan Sheltersuit.

Tenslotte willen wij natuurlijk alle donateurs, vrijwilligers en overige geïnteresseerden bedanken voor hun hartverwarmende steun aan Sheltersuit en hun betrokkenheid bij onze activiteiten. Sheltersuit gaat door! Wij hopen dat we ook in de komende maanden veel nieuws met je mogen delen.  

Wil je ons ondersteunen?

Om een constante productie te garanderen is een constante inkomstenstroom nodig. Voor een klein bedrag per maand zijn wij niet alleen minder afhankelijk van de winterperiode, maar kunnen wij ook sneller mensen in nood helpen met een warme Sheltersuit. Wij willen direct kunnen reageren wanneer er vraag is én de nood hoog is.

Willemijn van Tongeren
Willemijn van Tongeren