Hoe de Sheltersuit beweging groeit dankzij jouw hulp!

Tijd om terug te blikken, om de balans op te maken. Wat hebben we allemaal bereikt dankzij jullie genereuze hulp? Waar staat de Sheltersuit Foundation nu en waar willen we naartoe?

Eerst het verdriet, daarna de missie

Het verhaal is inmiddels bekend. Ruim zes jaar geleden stond oprichter Bas Timmer aan het begin van zijn carrière. Zijn doel? Een fraaie kledinglijn ontwerpen en lanceren. Totdat een vader van twee vrienden overleed. Als dakloze op straat, gewoon in Enschede. De oorzaak? Dood door onderkoeling.

Het was een tragedie die Bas erg heeft aangegrepen. De plannen voor het maken van fancy clothes zette de jonge Twentenaar daarna overboord. Kleding moest vooral de nood lenigen! Het idee van beschermende kleding voor kwetsbare mensen vlamde op en kreeg vorm in tastbare Sheltersuits.

Met jullie support is een prachtige, gezonde organisatie in het leven geroepen. Een Foundation die al duizenden kwetsbare mensen in Nederland, Europa en de wereld heeft geholpen. Toch zitten we nu niet met de armen over elkaar, onderuit gezakt om te genieten van het behaalde succes.

Het behalen van deze mijlpaal motiveert ons juist om nog harder te werken, nog meer mensen in nood te helpen. We blijven daarom een beroep op jullie doen, want zonder (financiële) hulp en steun kunnen we niet.

In de bres springen voor daklozen

De Sheltersuit Foundation is actueler dan ooit. De daklozenproblematiek verergert dag in, dag uit. In tien jaar tijd is het aantal Nederlandse daklozen verdubbeld. Wij zijn geen uitzondering, de situatie in andere Europese landen laat precies hetzelfde beeld zien.

Tel bij die ontwikkeling de huidige coronacrisis op. Bedrijven vallen om, duizenden mensen raken hun baan kwijt. Wat doet dat met een mens? Kunnen de rekeningen wel betaald worden aan het eind van de maand? Neemt alcoholmisbruik en huiselijk geweld toe? Stranden er meer huwelijken en relaties? Ondenkbaar is het niet, want de bestaanszekerheid van mensen wordt aangetast. Zal het aantal daklozen vanwege covid-19 groeien?

Dankbaar & Strijdbaar - Sheltersuit

Wat vaststaat is dat de huidige capaciteit bij inloop- en opvanghuizen inmiddels is teruggeschroefd. Want ook dat is de realiteit van de 1,5 meter-maatschappij. Het gevolg? Meer daklozen bivakkeren op straat. De één vrijwillig, de ander noodgedwongen.

Met onze camper hebben we de laatste weken in Nederland zo’n 1000 Sheltersuits langsgebracht bij allerlei instanties die zich inzetten voor daklozen. Van Amsterdam tot Tilburg en van Deventer tot Eindhoven. Deze belangrijke partners verzorgen voor ons de distributie. Zij weten immers het beste wie een pak nodig heeft.

Sheltersuit kijkt ook over de landsgrenzen heen. Vorig jaar hebben we met onze camper Duitsland, Engeland en Schotland bezocht. In Duitsland leven inmiddels een kleine 50.000 mensen op straat. Honderdduizenden hebben geen vaste verblijfplaats. Daarom hebben we bij onze Oosterburen 100 pakken uitgedeeld. Ook aan de 29-jarige Robert, die al 12 jaar op straat (over)leeft.

Is ons werk daarmee een druppel op een gloeiende plaat? Integendeel. Elke Sheltersuit kan letterlijk een leven redden. Een pak biedt warmte en bescherming en met trots hebben we er al duizenden weggegeven. Minstens zo belangrijk is de boodschap die gepaard gaat met het uitreiken: ‘Jullie worden gezien, we zijn jullie echt niet vergeten!’

Onlangs zijn in Bayreuth 10 pakken afgeleverd bij Haus Cosima, een tijdelijke opvang voor daklozen. In deze universiteitsstad heeft Bas Timmer de Vorbildpreis in ontvangst genomen vanwege zijn verdiensten als succesvolle, sociale ondernemer. Het is ook ground zero voor de Foundation in Duitsland, de locatie van waaruit we proberen onze naamsbekendheid te vergroten. We doen dat in samenwerking met Felix Schmidt die actief de Duitse media en daklozenorganisaties benadert.

Ook in Londen en Edinburgh hebben we vorig jaar tientallen pakken uitgedeeld. Zo gingen we in Schotland op pad met de Destiny Angels van de Destiny Church Edinburgh. Tientallen pakken zijn toen in Groot-Brittannië uitgedeeld aan rough sleepers.

Het leed van vluchtelingen verzachten

Natuurlijk bivakkeren ook vluchtelingen vaak in de buitenlucht. Mensen, jong en oud, op de vlucht voor oorlog, armoede of vervolging. Op drift geraakte mannen en vrouwen die lange, uitputtende en risicovolle reizen maken die meestal eindigen in een vluchtelingenkamp. In het beste scenario is de hygiënische situatie daar slecht, in het slechtste scenario is de situatie mensonterend: nauwelijks sanitaire voorzieningen, geen beschutting, veel geweld en uitbuiting.

Het kind van de rekening? Precies: de kinderen. Daarom hebben we op een menselijke ‘vuilnisbelt’ op Lesbos bijna 900 kinder-Sheltersuits uitgereikt aan kwetsbare kids. Ook ging een deel van de kinderpakken richting Samos. Verder hebben we in Sarajevo eerder al 650 Sheltersuits verdeeld onder oorlogsslachtoffers.

Dankbaar & Strijdbaar - Sheltersuit

Internationale ambities

De Verenigde Staten: het land van de onbegrensde mogelijkheden. Een land vol verhalen van rags to riches en self-made men. Maar wat als het even tegenzit in het leven? Het sociale vangnet is in Amerika minimaal en na de kredietcrisis is het aantal daklozen hard gestegen.

Nu houdt het coronavirus huis. Het aantal werklozen is inmiddels gestegen naar meer dan 22 miljoen. De beroepsbevolking krijgt een dreun die zijn weerga niet kent. Het doet denken aan de Great Depression.

Zullen er nog meer provisorische tentjes in het straatbeeld van Amerikaanse steden opduiken? Nog meer daklozen bij de ingang van de subways? Nog meer mensen in vodden onder karton en kranten op de parkbankjes? Waarschijnlijk wel.

Ons werk is daarom relevanter dan ooit. Vanuit New York, de stad die zo te lijden heeft onder covid-19, probeert de Sheltersuit Foundation vaste voet te krijgen in Amerika. Vanuit de Big Apple zetten Noelani Reyes en Kika Buhrmann zich in om daklozen een gezicht en stem te geven. Small act, big impact. Volgens Kika willen daklozen vooral gezien worden. Ofwel, de Sheltersuit als aanknopingspunt om het gesprek aan te gaan. Naast warmte bieden ook luisteren en motiveren, mensen helpen een andere weg in te slaan.

Dankbaar & Strijdbaar - Sheltersuit

In Zuid-Afrika draait inmiddels een social factory op volle toeren. In het plaatsje Faure produceren voormalig-daklozen Shelterbags voor mensen die nog op straat leven. Het zijn Sheltersuits die speciaal zijn aangepast aan het hete klimaat. Design Indaba heeft een bestelling voor honderden Shelterbags geplaatst en we proberen onze activiteiten verder uit te breiden. Blijf ons dus steunen, zodat wij de meest kwetsbare mensen in de Zuid-Afrikaanse townships kunnen helpen.

Sociaal ondernemen, duurzame productie

Ook in onze thuisbasis Enschede staat een social factory. Het is ons naaiatelier waar medewerkers, onder wie voormalige vluchtelingen, Sheltersuits produceren. In een veilige omgeving zetten zij hun eerste schreden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Zo hoopt de Foundation mensen voor wie het leven tot voor kort onzeker was, een nieuw fundament te geven.

Chef van het atelier is Fadi, in zijn geboorteland Syrië maakte hij avondkleding voor vrouwen. Op de vlucht, sliep hij vele nachten in de buitenlucht. Nu overziet hij de productie van Sheltersuits waar hij ooit zelf graag gebruik van had willen maken. Een ander voorbeeld? Onze vakkracht Delbrin, rots in de branding. Hij heeft in zijn geboorteland altijd jeans genaaid, nu gebruikt hij zijn talent om andere mensen te helpen. Naast vaste medewerkers draaien in het atelier ook vele getalenteerde vrijwilligers mee, zoals mensen met een beperking of mensen die om andere redenen een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt hebben.

Dankbaar & Strijdbaar - Sheltersuit

De Sheltersuit Foundation probeert dus sociaal en duurzaam te ondernemen. We geven oude slaapzakken van particulieren een tweede leven, evenals afgedankte dekens uit ziekenhuizen. Verder hebben we fantastische partners die ons op allerlei manieren sponsoren.

Van stichting naar sociale beweging

Zes jaar geleden spoorde een tragische gebeurtenis Bas Timmer aan om het heft in eigen handen te nemen. Dat een bekende op straat kon doodvriezen in een welvarend land als Nederland. Een schande. Hij wist mensen te enthousiasmeren voor de Sheltersuits: van vrijwilligers en gemeentemedewerkers tot daklozeninstanties en geldschieters.

Inmiddels is de Sheltersuit Foundation volwassen geworden, maar klaar zijn we allerminst. Onze organisatie is meer dan een stichting. We zijn een sociale beweging die opkomt voor de kwetsbaarste mensen in deze wereld: daklozen en vluchtelingen.

Laat onze beweging groeien. Help mee en blijf ons steunen. Dat kan financieel, maar ook door het doneren van slaapzakken en door te helpen het Sheltersuit-netwerk verder uit te rollen.

Let’s make this world a better place. Together!

Youp Meek
Youp Meek