‘Casa Verdi’ in Brabant

De Sheltersuit-camper heeft tijdens de coronatour Oss aangedaan. Daar nam directeur-bestuurder Han Kremers van het Verdihuis met plezier 5 Shelterbags in ontvangst.

“Bij het Verdihuis denk je al snel aan een oud, knus pand waar een handjevol verzorgers daklozen opvangt”, zegt Han. “Bij onze organisatie werken echter 135 medewerkers.” Hij legt uit dat de organisatie ooit is ontstaan vanuit een kloosterorde. “Men leefde toen in een klooster dat gelegen was aan de Verdistraat. Iedereen in de regio kent de naam en daarom houden we die aan.”

Toch legt de directeur een bijzondere ‘link’ met de bekende Italiaanse componist. “Giuseppe Verdi is in Milaan ooit ‘Case Verdi’ begonnen. Dat was een ‘riposo per Musicisti’, ofwel een rusthuis voor onbemiddelde operazangers en muzikanten.”

Zorgpakket SMO Verdihuis

Het ‘Casa Verdi’ in Oss biedt een breed zorgpakket aan de inwoners van de regio. Van opvang, (ambulante) woonbegeleiding tot beschermd wonen. “Momenteel maken 300 cliënten gebruik van ons hulpaanbod. In het hoofdgebouw zijn de dag-, nacht- en crisisopvang gevestigd. Ook vind je daar naast ons hoofdkantoor nog een aantal appartementen voor begeleid wonen. In de omgeving staan ook nog een aantal gebouwen voor begeleid wonen. Verder helpen we natuurlijk cliënten in de setting van hun eigen huis.”

Lange houdbaarheidsdatum

Bijna 20 jaar geleden begon Han bij SMO Verdihuis. “Ik dacht dat mijn houdbaarheidsdatum na een jaar of 7 wel verlopen zou zijn. Tot mijn eigen verrassing en die van mijn omgeving bleek dat niet het geval”, zegt Han lachend. Gevraagd naar de reden, geeft de directeur enkele verklaringen. Als eerste is volgens hem de visie op zorg in 20 jaar sterk veranderd. “Om de paar jaar kreeg ik als ware een andere baan met een aangepaste functieomschrijving.”

Verder benadrukt Han dat het Verdihuis een brede doelgroep heeft. De organisatie helpt mensen met een scala aan problemen: van ex-gedetineerden, verslaafden tot mensen met een lichte verstandelijke beperking of psychische problemen. Om die reden blijft zijn werk zeer afwisselend. Geen dag is hetzelfde.

“Door de jaren heen is de regelgeving binnen de zorg ook geëvolueerd. Tegenwoordig is ‘sociale inclusie’ het buzzwoord. “Je wilt voorkomen dat relationele, psychische en financiële problemen zich opstapelen bij een kwetsbaar persoon. Zo iemand moet dan een enorme kloof overbruggen voordat hij klaar is voor een terugkeer in de maatschappij.” De huidige hulpverlening is veel meer gericht op preventie. “De duur van zorgtrajecten is korter. Uiteraard is dat ook nodig om de zorg betaalbaar te houden.”  

Onorthodoxe aanpak

Het verloop in het personeelsbestand van het Verdihuis is laag volgens Han. Als een medewerker 12,5 jaar in dienst is, stelt hij vaak de volgende vraag: “Waarom ben je nog hier?” Dat doet hij niet om de jubilaris af te schrikken, maar om te horen wat iemand waardeert aan zijn baan.

‘Een verschil maken in iemands leven’ en ‘iets betekenen voor de ander’.

Als antwoord krijgt hij steevast betrokken reacties als ‘een verschil maken in iemands leven’ en ‘iets betekenen voor de ander’. Die positieve geluiden hangen samen met de cultuur in het Verdihuis. Bij de organisatie is ruimte voor creatieve oplossingen, zijn medewerkers autonoom, is er weinig regulatie en wordt eigen initiatief aangemoedigd. “Als team vliegen we de zorg voor de mens integraal aan. Soms wringt dat een beetje met ‘Nederland regelland"

Shelterbags voor thuislozen

In Oss heeft het Verdihuis vooral te maken met thuislozen.“Dat is een groep die van bank naar bank hopt bij familieleden, vrienden en kennissen. Dat gaat lang goed tot de rek eruit is. Dan staat iemand onmiddellijk op straat.” Han legt uit dat er een verschil is met daklozen die je vaak in de grote steden aantreft. “Denk aan het stereotype ‘man met onverzorgde baard’ die zijn bezittingen meedraagt in een plastic tas. Zulke zwervende daklozen vind je hier nauwelijks.”

“Het aantal ‘verwarde mensen’ met meervoudige, complexe problemen neemt in Nederland toe."

Toch zijn de 5 Sheltersbags en de eerder ontvangen Sheltersuits méér dan welkom. “Het aantal ‘verwarde mensen’ met meervoudige, complexe problemen neemt in Nederland toe. Bovendien verandert de moderne samenleving steeds sneller. Niet iedereen kan in die gejaagde levensstijl meekomen. Tel daarbij op dat de woningmarkt momenteel dramatisch is. Dat heeft een negatieve invloed op de doorstroom en uitstroom van cliënten binnen daklozenorganisaties. Je vindt namelijk niet eventjes een kamer of sociale huurwoning.”

Voor deze groep thuislozen bewaart het Verdihuis Shelterbags bij de centrale intake. De organisatie probeert iedereen op te vangen, te helpen of door te verwijzen. “Helaas is de nachtopvang soms vol of heeft iemand specialistische zorg nodig. In die gevallen verstrekken we Shelterbags. Een ander voorbeeld? Nu en dan vangen we signalen op dat mensen thuis in deplorabele omstandigheden leven. In die gevallen reiken we voor de zekerheid ook een Shelterbag uit. Net als de Sheltersuit Foundation probeert het Verdihuis met creatieve, onorthodoxe oplossingen te komen. Het doel? Kwetsbare mensen op een fatsoenlijke manier verder helpen.”

Youp Meek
Youp Meek